Buitenspelen In Het Zonnetje | Home

Wat er ook speelt in een land laat het vooral de kinderen zijn!

Spelen is voor jonge kinderen een kernactiviteit en een intense ervaring. Het is hun manier om zich te verbinden met de omringende wereld, om te leren en om zich te ontwikkelen. Buitenspelen is belangrijk, niet alleen omdat het kinderen unieke speel- en ontdekmogelijkheden biedt, maar ook omdat er essentiële ontwikkelingsaspecten worden besproken.

Wilt u de waarde van buitenspelen voor jonge kinderen beter leren kennen en de speelplaats als een krachtige leeromgeving gebruiken, waar kinderen kunnen spelen en al hun competenties kunnen ontwikkelen? Lees dan Buitenspelen in het zonnetje. De speelplaats als krachtige leeromgeving .


Voor wie?

  • Pabostudenten en studenten aan pedagogische opleidingen kunnen "Buitenspelen in het zonnetje" als studieboek gebruiken.
  • Leerkrachten, leidsters in de kinderopvang, buitenschoolse en tussenschoolse opvang en buurtthuiswerkers kunnen "Buitenspelen in het zonnetje" gebruiken om hun speelaanbod en begeleiding te verbeteren.

OVER DE AUTEURS

Greet Caminada was jarenlang kleuter- en hoofdleidster. Na een studie Pedagogiek in Amsterdam werd ze docente Pedagogiek aan de Pedagogische Academie (later Pabo). Na een studie Psychologie in Utrecht werd zij onderwijskundig medewerker binnen de projectgroep Jonge Kind bij een landelijk pedagogisch studiecentrum. In die periode werd zij redactielid van het tijdschrift De wereld van het jong kind . Het jonge kind en met name de ontwikkelingswaarde van buitenspelen voor jonge kinderen heeft altijd haar grote belangstelling gehad. Ze heeft over dit onderwerp verschillende boeken en artikelen gepubliceerd.


Kennismaken?

greet@buitenspeleninhetzonnetje.nl

Yvonne Leenders studeerde Pedagogiek en Onderwijskunde in Nijmegen. Ze deed onderzoek naar de betekenis van het directe instructiemodel in het basisonderwijs. Dit werd de inhoud van haar eerste publicatie: Effectieve instructie. Leren lesgeven met het activerende directe instructiemodel . Ruim zeventien jaar was zij als onderwijsontwikkelaar en –adviseur verbonden aan CPS Onderwijsontwikkeling in Amersfoort en later KPC Groep in ’s-Hertogenbosch. Het onderwijs aan jonge (risico)kinderen is haar specialisatie. Dit heeft geleid tot het schrijven van publicaties en het ontwikkelen en implementeren van diverse scholings- en begeleidingstrajecten, bedoeld om (aankomende) leerkrachten hulpmiddelen te bieden om de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen te verbeteren. Yvonne Leenders werkt als zelfstandig onderwijsadviseur. Ze is vooral actief op scholen om leraren, intern begeleiders en schoolleiders ondersteuning te bieden bij het versterken van de kwaliteit van het onderwijs.


Kennismaken?

yvonne@buitenspeleninhetzonnetje.nl

Ontdek hoe wij verder kunnen helpen!

WE HELPEN LEERKRACHTEN, LEIDSTERS IN DE KINDEROPVANG, BUITENSCHOOLSE EN TUSSENSCHOOLSE OPVANG EN BUURTHUISWERKERS HUN SPEELAANBOD EN BEGELEIDING TE VERBETEREN